Prehľad viktoriánskej morálky

Cestujme viktoriánskymi časmi a pochopme viktoriánsku morálku tak, ako sa praktizovala vtedy. Ako to ovplyvnilo súčasnosť? Viac o tom tu.

Má na nás vplyv virtuálna morálka?

Virtuálna morálka je to, ako morálka v technológiách, napríklad vo videohrách, ovplyvňuje naše zmýšľanie. Dozviete sa viac o fenoméne a o tom, ako ovplyvňuje naše duševné zdravie a pohodu.

Čo nás môže naučiť test morálky?

Absolvovanie testu morálky pomáha človeku uvedomiť si úroveň dobroty, ktorá v ňom je. Zistite viac vrátane základov, ktoré môžu posilniť našu morálku.

Čo je pre-konvenčná morálka?

Prekonvenčná morálka je prvou z troch úrovní, ktoré sú tu ďalej vysvetlené. Dozviete sa tiež viac o Kohlbergových filozofiách a predpokladoch.

Čo je morálka otrokov?

Empatia a láskavosť - hodnoty uplatňované v morálke otrokov, zatiaľ čo opak praktizuje pán. Tento príspevok poskytuje porovnanie oboch.