Zistite Svoj Počet Anjela

Ako byť dobrým človekom a prečo je to dôležité

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo si ľudia robia rozhodnutia, ktoré robia? Čo robí z človeka dobrého človeka? Mali by sme sa snažiť byť dobrí, a ak áno, prečo?

Zdroj: unsplash.comKeby ste sa spýtali dvadsiatich ľudí, čo to znamená byť dobrým človekom, je pravdepodobné, že by ste dostali dvadsať rôznych odpovedí. To, čo jednotlivci vnímajú ako dobré povahové vlastnosti, sa líši v závislosti od niekoľkých faktorov. Náboženstvo, etnické pozadie a rodinná dynamika zohrávajú úlohu pri formovaní osobných názorov človeka a často merajú jeho pohľad na ostatných.

Všeobecne povedané, väčšinu ľudí spája túžba byť dobrým. Avšak bez toho, aby sme vedeli, čo robí človeka považovaným za „dobrého človeka“, je nemožné dosiahnuť tento cieľ. Pre mnohých môže boj medzi snahou byť dobrým a negatívnymi povahovými vlastnosťami spôsobiť extrémnu úzkosť alebo depresiu. O niektorých z týchto problémov a o tom, ako ich prekonať, sa budeme zaoberať ďalej v tomto článku.Čo je to dobrota?

Slovo „dobrý“ je definované ako „cnostné, správne a chvályhodné; láskavý a dobrotivý. “ (Merriam-Webster)Henry David Thoreau bolo citované ako tvrdenie, že „[g] oodness je jediná investícia, ktorá nikdy nesklame.“

význam čísla 42

Charakteristika dobrého človeka

Dobrý človek má často návyky alebo vlastnosti, vďaka ktorým vynikne pred ostatnými. Niekoľko príkladov:Empatia

Empatický človek vyjadruje pochopenie toho, ako sa cítia ostatní. Vyjadruje sa to ako emócia, nielen ako verbálne vyhlásenie o porozumení. Jednotlivec, ktorý bolí, často túži mať niekoho, kto rozumie tomu, čo prežíva.Zdroj: unsplash.com

Čestnosťanjel číslo 1117

Jednotlivec, ktorý chce byť dobrým človekom, sa bude usilovať o to, aby bol úprimný k sebe i k ostatným. Neúprimnosť je jedným zo spôsobov, ako narušiť vzťah a prinútiť ľudí, aby sa na vás dívali negatívne.PokornýByť pokorný neznamená, že sa človek podrobuje poníženiu. Osoba, ktorá praktizuje pokoru, je skôr ochotná byť láskavá k ostatným bez toho, aby čakala na odmenu. Pokorný človek je ochotný dať sám zo seba a neočakáva, že za to niečo dostane.

FérOslobodenie sa od osobných predsudkov znamená, že jednotlivec môže vyjadriť názor bez predsudkov. Vyjadruje skôr záväzok k základným zásadám toho, čo je správne, a nie záväzok k názorom ostatných.

Zodpovedný

Preberanie zodpovednosti za svoje činy je znakom zrelosti a je charakteristickým znakom dobrého človeka.

Na čom záleží byť dobrým človekom

Vaše konanie a správanie pomáha budovať vašu reputáciu. Niektorí ľudia môžu byť známi ako sebeckí, hladní po peniazoch alebo ako hrozba. Na iných sa dá pozerať ako na milého, štedrého a verného priateľa. Vaša reputácia okrem iných faktorov vytvorí príležitosti, s ktorými sa v živote stretnete.

Zdroj: unsplash.com

čo znamená číslo 143

Životné voľby, ako už bolo spomenuté vyššie, majú spôsob, ako nás sledovať roky, niekedy aj počas celého života. Ďalej si povieme, ako naše voľby a reputácia ovplyvňujú náš život a prečo je dôležité byť dobrým človekom.

Ako dobré (alebo zlé) môže mať vplyv na vašu kariéru

Zvážte na chvíľu, že ste vlastníkom spoločnosti a že ste potrebovali prijať nového zamestnanca. Spomedzi potenciálnych kandidátov majú dvaja úžasné životopisy. Keď sa však pozriete nad rámec slov v životopise a kontaktujete referencie, o jednom z kandidátov sa hovorilo veľmi vysoko. Hovorí sa vám, že je nadšená pre prácu, čestná a veľmi zodpovedná. Druhý kandidát však mal referencie, ktoré neboli také pôsobivé. Bolo vám povedané, že vždy meškal do práce, nemohol prijať pokyny alebo rady od nadriadených bez toho, aby sa neurazil, a bol prichytený ako nečestný v niekoľkých obchodných transakciách. Zážitok z týchto životopisov sa zrazu nezdá byť taký dôležitý, že?

Cvičenie návykov čestnosti a integrity je spôsob, ako sa etablovať ako „dobrý človek“. Ak sa rozhodnete inak, môže to mať negatívny dopad na vašu kariéru.

Dobrí, zlí a Vzťahy

Naše správanie (či už dobré alebo zlé) bude mať nepochybne vplyv na naše vzťahy s ostatnými. Cvičenie zlých návykov alebo zlé správanie nakoniec spôsobí, že ľudia pochybujú o našej úprimnosti a dôveryhodnosti. Na druhej strane mať darcovský prístup, byť čestný a obetavý sú vlastnosti, ktoré ľudia vyhľadávajú pri budovaní dlhodobého priateľstva alebo intímneho vzťahu. Je to otázka pocitu bezpečia. Vzťahy sú investíciou a ľudia, ktorí chcú zdravé vzťahy, budú hľadať ľudí, vďaka ktorým sa budú cítiť bezpečne, a nie tých, ktorí im nechajú pocit nepohody alebo spochybňujú svoju hodnotu.

Zdroj: unsplash.com

Byť dobrý je osobné rozhodnutie. Bez ohľadu na to, koľko vzdelania dostávame o pozitívnych a negatívnych dopadoch nášho správania na nás a ostatných, nikto nemôže prinútiť druhého, aby bol skutočne dobrým človekom. Zvážte výhody dobrého človeka a to, ako môže dobré správanie ovplyvniť váš život v nasledujúcich rokoch.

Získať úctu ostatným - Dvere príležitostí sa zvyknú otvárať ľahšie, keď si vážime ostatných. Reputácia dobrého človeka hovorí o súčasných alebo potenciálnych zamestnávateľoch, spolupracovníkoch a kolegoch. Keď si vás ostatní ľudia vážia, je pravdepodobnejšie, že budete mať pozitívny vplyv na ich život.

Rešpektujte seba - Ak je pre vás ťažké rešpektovať samého seba, je veľká šanca, že ani ostatní vás nebudú rešpektovať. Ak budete konať dobre, budete mať čestné návyky a budete mať dobrú pracovnú morálku, získate hrdosť a právo na rešpektovanie seba a svojho úsilia.

význam 909

Cítite zmysel - Každá činnosť, ktorú máme, vytvára pocit úspechu alebo pocit ľútosti. Ak sa naučíte dobré správanie a budete ho trénovať každý deň, vytvoríte to zmysel pre cieľ. Čím viac zámeru cítime, tým viac sme odhodlaní dosahovať dobré veci vo svojom živote.

Keď je dobré byť, zdá sa ťažké

Už ste niekedy cítili, že bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíte, nemôžete mať život na dobrej ceste? Bez ohľadu na to, aká je minulosť človeka, všetci prežívame dni, ktoré sa zdajú o niečo ťažšie ako iné. Život je cesta. Každý deň by sa mal žiť účelne. Aj tie zlé.

Pre mnohých je boj o dobrý človek alebo o zmenu nezdravých návykov veľmi reálny. Rozhovor s priateľom alebo blízkym členom rodiny môže byť dobrým spôsobom, ako získať prehľad o tom, ako vaše správanie ovplyvnilo ostatných. Okrem toho, ak je problém byť dobrým človekom, s čím bojujete, ale chcete ho dosiahnuť, vyhľadanie rady od poradcu alebo terapeuta je skvelým spôsobom, ako prediskutovať svoje pocity a naučiť sa spôsoby použitia osvedčených postupov.

Poradcovia sú vyškolení, aby poskytovali podporu v životných ťažkostiach. Aj keď sa niektorí ľudia rozhodnú vyhľadať poradcu alebo terapeuta v blízkosti bydliska, pre ostatných to nemusí byť možnosť. Ak sa chcete porozprávať s poradcom, ale nemáte čas cestovať na schôdzky a z nich, zvážte možnosť online poradenstva.

Online poradenstvo, aké ponúka BetterHelp, je spôsobom spojenia s poradcom alebo terapeutom bez obáv z časovej tiesne. O Lepšia pomoc, ponúkame poradenstvo s licencovanými profesionálnymi poradcami, ktoré je pohodlné a dostupné kdekoľvek, kde máte pripojenie na internet. Naším poslaním je poskytovať poradenstvo tým, ktorí to potrebujú, kdekoľvek a kedykoľvek.

Prečítajte si niektoré recenzie poradcov BetterHelp od ľudí, ktorí majú podobné problémy.

anjel číslo 1111 doreen cnosť

Recenzie poradcov

„Michal ma veľmi podporoval. Jej techniky sú veľmi šikovné a skutočne mi pomohli zmeniť moje negatívne myšlienky na pozitívne. Teším sa, keď sa od nej naučím viac, aby som sa stala lepšou verziou samého seba. Ďakujem Michal. '

„Krysten bol nesmierne nápomocný pri riešení a riešení mojich problémov s hnevom a depresiou. Začal som si všímať okamžité zmeny v mojej všeobecnej dispozícii do jedného týždňa od práce s ňou. Moji priatelia a členovia rodiny dokonca povedali, že pôsobím menej trpko a unavene. A skutočnosť, že s ňou môžem často komunikovať, urobila zázraky, keď ma udržala na dobrej ceste a napredovala. Môj čas, keď som pracoval s Krystenom a pracoval na BetterHelp, bol pozitívnou skúsenosťou a urobil pre mňa oveľa viac, ako to urobila tradičná in-office terapia. “

Záver

Na otázku väčšina povie, že túži byť dobrým človekom. Výhody dobrého stavu, ako sú dobré vzťahy alebo pozitívny vplyv na ostatných, sú nepopierateľné. Aj keď väčšina správania sa učí v detstve, neznamená to, že zlé správanie nemožno zmeniť a naučiť sa pozitívne správanie. Úprimnosť voči sebe samému je prvým krokom k tomu, ako sa stať dobrým človekom. Vďaka správne náradie, môžete byť dobrým človekom a využívať výhody popísané v tomto článku.

Podeľte Sa S Priateľmi: