Čo obohacuje kult osobnosti?

čo robí ľudí šťastnými

Zdroj: thebluediamondgallery.comExistuje veľa kultov, väčšina z nich si vyžaduje určitú propagandu. Kult osobnosti nie je výnimkou. Tento kult sa pri zhromažďovaní ľudí opiera o rôzne techniky, najmä tie osobnostné. Ale čo to presne je? Čítajte ďalej a dozviete sa.Kult osobnosti, definovaný

Kult osobnosti sa netýka kultu ako takého, ale keď režim alebo politická osobnosť používa médiá, lži, okuliare, reči, vlastenectvo a dokonca aj umenie a demonštrácie na vytvorenie dokonalého obrazu vodcu. V popredí sú lichôtky a pochvaly, ktoré sa bežne prejavujú v zmluvných štátoch alebo v štátoch jednej strany. Autoritárske krajiny fungujú na základe tohto typu režimu.

Tento typ vodcu často spája svoje predstavy o sebe do hrdinov. Ak sa niekedy pozriete na to, ako sa Augustus Caesar snažil dosiahnuť, aby Július Caesar vyzeral ako božstvo, čím ho spojil s božstvom, je to dokonalý príklad. Môžete sa tiež pozrieť na pamätníky, ktoré sa nachádzali v Sovietskom zväze, a na rôzne miesta, ktoré ukazovali kľúčových obyvateľov Sovietskeho zväzu vrátane Engelsa, Lenina a samotného Marxa. Existujú aj monarchie, ktoré používali prvky božských sankcií, ale mnohokrát to z nich nerobí kult osobnosti, pretože veľa z týchto monarchií, hoci vo vodcoch vytváralo bohov komplex, nemalo také schopnosti používať masmédiá na vytlačenie myšlienky do otvoreného priestoru.Účelom tohto bolo preukázať kontrolu v skupine a vodcovia boli schopní ovládať skupinu aj s jej osobnosťou, niekedy pomocou vyššie spomenutých obrázkov božstiev ako prostriedku na preukázanie toho, že táto osoba je najvyšším vodcom ľudu potreby. Médiá sú zvyčajne kontrolované vodcom a hlavami štátov a hrozbami sa zaoberali často spomínaní ľudia a akákoľvek opozícia bola riešená okamžite.

Prvýkrát to vzniklo v roku 1958, keď vystúpil Nikita ChruščovO kulte osobnosti a jeho dôsledkochvyšli najavo počas zjazdu v Sovietskom zväze. Chruščov bol tajomníkom strany kritizovanej v tejto súvislosti s tým, ako ľudia zbožňovali Jozefa Stalina, a z toho aj komunistickú stranu spolu s Maom Ce-tungom, ktorý bol Stalinovým súčasníkom. Prejav bol čoskoro verejný a bol súčasťou „destalinizácie“ Sovietskeho zväzu neskôr. Prvýkrát sa však objavili v 19. rokoch vo Francúzsku a Nemecku. Spočiatku to nebolo politické, ale namiesto toho sa to bežne nazývalo „geniálnym kultom“, ale potom sa to neskôr využilo v politike, keď Karl Marx poslal list bratom Wilhelmovým, ktorý bol v roku 1877. .

Charakteristika tohtoCharakteristiky sú celkom zaujímavé, pretože tento typ kultu osobnosti má päť rôznych charakteristík. Sú to tí, ktorí sa snažia prilákať mužov, zamerať sa na celú populáciu, nielen na niektoré časti, že zamestnávajú masmédiá, a že ovládajú médiá a bránia akýmkoľvek „súperiacim kultom“ alebo iným myšlienkam.

Tento typ kultu tiež vytvára ideálny alebo dokonca bohvieaký obraz niekoho, kto je formovaný a formovaný tak mediálnou expozíciou, ako aj propagandou. Z toho je možné manipulovať s ostatnými úplne na základe verejnej osobnosti, ktorá je tu zobrazená. Často externe používa plytké obrázky na vytvorenie hrdinského a idealizovaného typu obrazu.

Tento typ kultu je často vnímaný ako veľmi extravagantná a prehnaná verejná demonštrácia, pokiaľ ide o chválu vodcov.trasie sa a vrtí šťastnou hodinou

Tu sú tri podmienky, ktoré by tu tiež mali byť, a to nasledovne: kombinácia oboch patrimonializmu spolu s klientelizmom, systematické falšovanie kultúry samotnej a nedôvera ľudí. Musíte mať tieto podmienky pripravené na to, aby sa kult vytvoril.Zdroj: rawpixel.com

Ako v tomto hrá médiá obrovskú úlohuMédiá v tom zohrávajú obrovskú úlohu, pretože prinášajú osobnosť vodcu a že ak je vodca charizmatický, má v skutočnosti ešte väčšiu úlohu v ich vystavení a jeho osobnosť sa často vytvára prostredníctvom médií. Médiá môžu reflektovať kult osobnosti na rôznych úrovniach, napríklad médiá hrali obrovskú úlohu v kulte osobnosti v nacistickom Nemecku a v Sovietskom zväze, ale v americkej politike ho do istej miery ovplyvňujú, pretože dobre. Médiá prispievajú k obrazu, ktorý tam človek často dáva, ale vodcovia do istej miery dominujú v politike v Amerike a niekedy je charizma vodcu ústrednou súčasťou toho, ako sa politik dostane do povedomia.

Účel tohtoÚčelom tohto je transformovať niekoho, aby pomohol ukázať národu, že bez nich sa budúcnosť nestane. V podstate to funguje tak, aby sa zdôvodnili niektoré z krokov, ktoré uskutočňujú totalitní vodcovia v rôznych krajinách. Napríklad Stalin, Hitler, Mussolini a ďalší urobili hrozné činy, ale kvôli kultu osobnosti to začalo pomáhať s ich obrazom, čo im umožnilo stať sa ideálom v ich očiach a v ich totalitnom štáte.

Najmä stalinský kult sa to pokúsil legitimizovať mnohými rôznymi deformáciami a inými klammi. Napríklad Kremeľ neumožnil prístup k záznamom, ktoré ukazujú pravdu, a preto bolo veľa dokumentov zničených, niektoré fotografie boli pozmenené a z toho boli vymyslené dokumenty. Tí, ktorí poznali Stalina, museli mať „oficiálne“ účty, ktoré zodpovedali požiadavkám samotného kultu, a tieto účty sú dokonca viditeľné v historických knihách o boľševikoch, ktoré sú dnes študované.

Zdroj: rawpixel.com

zanedbávam svoje dieťa

Ústrednou súčasťou stalinizmu bolo, že kult bol neoddeliteľnou súčasťou moci, ktorú mal Stalin, a dokonca prispel k jeho megalomanstvu.

Ako máme náš kult osobnosti

V našom vnútri máme rôzne úlohy, ktoré sú v našom živote, a máme rôzne archetypy, ktoré zohrávajú hlavnú úlohu v tom, čo robíme.

Mnohokrát si môžeme zvoliť jeden prvok svojej osobnosti a v priebehu rokov odstránime a zbavíme sa zvyškov a nastaví paradigmu, ktorú je ťažké udržať, kde používame rôzne činy, aby sme boli milovaní a uznávaní, ale odmietame tiež rôzne aspekty seba samého. Existujú rôzne spôsoby, ako si osvojíme rôzne časti seba, aby sme vytvorili osobnosť, ktorá je „zdravá“ a „úspešná“. To zase vedie k odmietaniu samého seba a často končíme so svojimi časťami s prvkom pokušenia byť úspešným, byť v čele toho všetkého. Niekedy prepadáme slovám v našej hlave, ktoré hovoria, že aby sme boli úspešní; musíme odmietnuť časti seba.

Takto vo vás vzniká kult osobnosti. Vždy ste vymaľovaní ako akýsi ideál. Robíme to všetci, či už o tom vieme alebo nie, a snažíme sa, aby bohatstvo, popularita a moc boli často považované za atraktívne riešenia. Ale ak sa trochu zvrhneme, skončíme s pocitom, že nie sme dobrí, že sme odmietnutí, zabudnutí a necháme ich spolu. Sebaodmietanie je nepriateľ, pretože je v rozpore s hlasom, ktorý máme v sebe.

Mnohokrát sa snažíme pracovať na rekultivácii, a to je mnohokrát vidieť u tých, ktorí sú závislí a snažia sa zotaviť. Objímajúc pravdu o tom, koho dovolíte, aby ste sa zmenili, a odtiaľ môžete lepšie návyky integrovať pozitívnejšie. Ale integračné obdobie vám umožňuje uvedomiť si to a dáva vám na výber.

Kompartmentalizácia je opakom toho, a to je v podstate kladenie roliet a nevidenie pravdy, ktorá tam je. Je to veľmi obmedzené, pretože z toho nevidíte celkový obraz. Často sa nakoniec ocitneme ako rukojemníci toho, kým chceme byť, a nakoniec sa pokúsime byť niečím, čím nie sme.

náklady na manželské poradenstvo za hodinu

Tento typ kultu osobnosti vidíte v médiách aj u jednotlivcov. Existujú ľudia, ktorí vonku vykresľujú obraz seba samých, ktorí kričia, že sú dokonalí v každom ohľade, ale sú ďaleko od toho a mnohokrát môže byť poznanie toho, kto ste, celkom prospešné a môže spôsobiť rozdiel.

Zdroj: rawpixel.com

Pomôžte s týmto!

Ak máte pocit, že ste otrokom svojej osobnosti a chcete o svojej osobnosti vedieť viac, mali by ste dnes vyhľadať poradcu. Môžu vám pomôcť trochu si udržať to, kým ste, a zlepšiť váš život. Ak ste pripravení trochu viac porozumieť osobnosti, tomu, čo skrývate a ako zažiariť, potom je to správna cesta. Budete to môcť urobiť bez príliš veľa problémov ľahko a lepšie si rozumiete.

FAQ (často kladené otázky)

Kto urobil kult osobnosti?

Kult osobnosti sa vzťahuje na osobu, ktorá je charizmatická a je pravdepodobne megalomanská. Jednotlivec chce venovať pozornosť tomu, aby bol na nich venovaný a aby si získal kontrolu nad ostatnými. Ich cieľom je ovládnuť a ovládnuť krajinu, v ktorej žijú. Sú mimoriadne manipulatívni a pomocou médií vystavujú ľudí svojej propagande. Ich cieľom je rozdeliť populáciu tak, aby nemala agentúru. Chcú sa javiť ako hrdina alebo božstvo, aby ich mohla verejnosť uctievať. Ľudia si týchto jednotlivcov často idealizujú. Len čo rozbijú systémy podpory spoločnosti, môžu ľahko manipulovať s ostatnými. Lovia zraniteľné osoby, ktoré majú bolesti alebo prežívajú traumu. Pravdepodobne uvidíte kult vodcovských osobností v krajinách, ktoré majú diktátorov a komunity s vysokou úrovňou religiozity. Kult osobnosti sa skladá z charizmatického vodcu, ktorý je predátor a má mimoriadne veľkú kontrolu. Vyplýva to z ich neistoty a chcú ich premietnuť do iných.

slovné napádanie

Čo znamená byť v kulte?

korelačný výskum je najužitočnejší na účely

Byť v kulte znamená, že nemáte autonómiu a že sa riadite pravidlami kultu osobnosti. Ľudia v tejto dynamike nemajú vplyv na svoju myseľ ani telo. Manipuluje a kontroluje ich vodca alebo kult osobnosti. Vedúci môže zadržať zdroje, ako napríklad jedlo alebo prístrešie, aby účastníci zostali. Kult osobnosti je odborníkom na to, aby ľudia mali pocit, že im nezostáva nič iné, ako existovať v tomto toxickom prostredí. Nasledovníci považujú vodcu za spasiteľa. Kult osobnosti je presvedčený, že ich posledné slovo je zákon a je nepochybne správne. Nasledovníkom sa hovorí, že nemôžu mať jedinečné myšlienky a kult osobnosti im vymyje mozog. Odstraňujú svojich rodinných príslušníkov alebo priateľov, aby nemohli opustiť kult. Nasledovníci sa cítia úplne sami, s výnimkou ich spojenia s kultom osobnosti a kolegami zajatcami. Niekedy sa u nasledovníkov objaví Štokholmský syndróm a začnú veriť, že vodca kultu je bezpečný človek. Môžu sa zamilovať do kultu osobnosti alebo si k tejto osobe vytvoriť nezdravý vzťah. To je nesmierne ťažké vymaniť sa z kultu. Je možné zanechať kult, ale vyžaduje to silu a vieru, že existuje pomoc. A existuje spôsob, ako sa vymaniť. Možno budete obetovať opustením skupiny. Vaša rodina by mohla byť zapojená do kultu, a ak je to všetko, čo ste kedy poznali, možno by ste nevedeli o inom živote. Nemusíte zostať v nevhodnom prostredí. Vonku je lepší život. Keď už budete môcť kult opustiť, existujú podporné skupiny a terapeuti, ktorí vám pomôžu uzdraviť sa. Poskytujú vám základné zdroje na prístrešie a pracovné príležitosti.

V akom kľúči je kult osobnosti?

Existuje populárna pieseň od skupiny Living Color s názvom „kult osobnosti“. Pieseň hovorí o kultoch a ich vodcoch. Spopularizoval výraz „kult osobnosti.“ Melodie je v tónine C, ktorá je bežná a neznamená žiadne ostré predmety ani byt. Je to chytľavá pieseň a vzdelaní ľudia o svetových kultoch a vodcoch. Skupina napísala pieseň, aby upriamila pozornosť na koncepciu kultov a na to, aké škodlivé môžu byť. Texty hovoria o represívnych vodcoch, ako sú Mussolini a Stalin. Je to pôsobivá pieseň, pretože objasňuje, ako môže jeden človek manipulovať s celou skupinou jednotlivcov. Umenie môže byť použité ako nástroj na vysielanie zásadného odkazu širšiemu publiku o nerovnosti alebo sociálnej spravodlivosti.

Aký je rozdiel medzi kultom a náboženstvom?

Kultoví vodcovia sú manipulatívni a vysoko inteligentní, ale nie sú nevyhnutne spojení s náboženstvom. Náboženstvo je niečo, čo si ľudia všeobecne dobrovoľne osvoja; to však nie je vždy prípad. Kult je o uctievaní vodcu kultu. Náboženstvo má určité pravidlá, ale kulty sú vo všeobecnosti viac urážlivé ako náboženstvo. Mnohé náboženstvá vyznávajú skôr vyššiu moc ako jednotlivca. Ľudia v kultoch zvyčajne uctievajú živého človeka.

Kedy bol kult osobnosti?

Pieseň „Cult of Personality“ bola vydaná v roku 1988 kapelou In Living Color. Koncept kultu osobnosti je však starý pojem, ktorý označuje vodcov týchto skupín.

Kto vytvoril kult osobnosti?

Byť v kulte je mimoriadne intenzívne a môže to pôsobiť strašidelne. Kulty sú skupiny vytvorené charizmatickými vodcami, ktorí zneužívajú svoje právomoci. Dominujú nad ostatnými a používajú svoje sily na to, aby ublížili iným a manipulovali s nimi. Ak ste boli týraní kultom a unikli vám, môžete získať pomoc. Môžete nájsť produktívnu a pestujúcu komunitu, kde sú vaše názory vítané. Je nevyhnutné mať priestor, kde sa spozná vaša individualita. Môžete tiež požiadať o pomoc podporné skupiny, či už sú online alebo osobne. Kreatívna arteterapia je vynikajúcim zdrojom, ak ste zažili traumu z kultu. Svoje pocity môžete prejaviť aj bez použitia slov. Niekedy je bolestivé hovoriť o svojich pocitoch. Svoju traumu môžete externalizovať tým, že niečo vytvoríte. Umenie je nástrojom na vyjadrenie a komunikáciu vašich emócii. Okrem arteterapie vám môže licencovaný terapeut pomôcť pri porozumení toho, čo ste prežili. Nemusíte trpieť sami. Vaša trauma je skutočná a máte právo žiť dobrý život. Či už pracujete s online poradcom alebo s niekým z vašej miestnej oblasti, terapia môže byť skvelým miestom, kde sa budete cítiť a počuť.