Múdrosť: definícia, synonymá a význam

Zdroj: pexels.comMúdrosť sa niekedy javí ako vzácny tovar. Koniec koncov, je ľahké rozšíriť svoje vedomosti alebo sa učiť: zhromaždiť si nejaké vedomosti, zhromaždiť šikovné knihy prostredníctvom výskumu, slovných hier a vysokoškolského vzdelávania a naučiť sa, ako svoje vedomosti efektívne študovať a uplatniť. Múdrosť je však iná: aby ste zmúdreli, musíte hlbšie premýšľať. Prvým krokom pri zvyšovaní múdrosti - alebo pri získavaní akejkoľvek - je mať jasnú definíciu toho, čo pre vás múdrosť znamená a čo to znamenádoty. Inými slovami, musíte mať jasnú definíciu toho, čo múdrosť vlastne znamená, a prečo je pre vás dôležité ju rozvíjať.Jednoduchá definícia múdrosti

Múdrosť je zložitá vec, ale predstavu o tom, čo to je, môžete začať získať jednoduchou definíciou múdrosti. Múdrosť môžete definovať ako kvalitu možnosti spoločného využívania skúseností, vedomostí a dobrého úsudku pre dobrý život.Synonymá pre múdrosť

Jedným zo spôsobov, ako pristupovať k otázke „čo je múdrosť“, je pozrieť sa na niektoré synonymá múdrosti. Tu je niekoľko synoným, ktoré je potrebné zvážiť:

BystrosťBystrosť je synonymom múdrosti, ktoré popisuje iba jeden aspekt múdrosti. Mať prezieravosť znamená mať kvalitu byť schopný rýchlo vnímať a rozlišovať informácie vo vašom prostredí. Môžete mať napríklad obchodný duch, ak rýchlo vidíte obchodné príležitosti alebo výzvy a máte okamžité pochopenie danej situácie.

Pozor

Opatrnosť môže byť synonymom pre múdrosť, ale iba v niektorých prípadoch. Ak ste opatrní, venujte zvýšenú pozornosť pravdepodobným účinkom toho, čo robíte. Opatrnosť je dôležitá, ak je vaším cieľom vyhnúť sa nebezpečenstvu, zlyhaniu alebo poškodeniu. Najmúdrejšou vecou, ​​ktorú môžete urobiť, je však niekedy zariskovať. Múdry človek by aj tak identifikoval riziko a pripravil by sa na možnosť nebezpečenstva, zlyhania alebo katastrofy.Zdravý rozum

psychológia autonómie

Niektorí ľudia používajú zdravý rozum ako náhradu za múdrosť. Iní majú pocit, že nedosahuje vyššie pochopenie spojené s múdrosťou. Ak používate zdravý rozum, rozumne a prakticky rozumiete veci, osobe alebo situácii, ktoré vás môžu viesť pri prijímaní bežných rozhodnutí.

Zdroj: rawpixel.com

SkúsenostiSkúsenosť je silnou súčasťou múdrosti. Možno aj preto je pre niekoho staršieho ľahšie byť múdry ako pre niekoho mladšieho. Skúsenosť je všetko, čím ste si v živote prešli. Skúsenosti môžu pochádzať z formálneho vzdelávania, praktického výcviku alebo jednoducho životom. Múdrosť sa stane, až keď sa poučíte z toho, čo sa stalo, a pochopíte, ako to aplikovať na to, čo sa deje teraz.

Predvídavosť

Kto je skutočne múdry, je schopný vidieť potenciálne problémy a výsledky a pripraviť sa na ne skôr, ako sa stanú. Predvídavosť vám môže zabrániť robiť chyby. Je však dôležité pochopiť, že predvídavosť nie je to isté ako robiť si starosti. Ak máte predvídavosť, jednoducho identifikujete a uznávate, čo by sa mohlo stať, a urobíte všetko, čo je potrebné, aby ste sa na to pripravili. Znepokojujúce je naopak identifikovať potenciálny problém a takmer obsedantne ho prekonať a pokúsiť sa ovládnuť jeho výsledok. Múdrosť a obavy nie sú synonymom.

Inteligencia

Inteligencia je veľmi podobná múdrosti. Ak ste inteligentní, ste schopní pochopiť princípy, fakty, významy a pravdy. Môžete tiež použiť to, čo viete, v reálnom živote. Dokážete dobre porozumieť študovaným predmetom a dobre sa ich naučiť. Potrebujete inteligenciu, aby ste mali najvyššiu múdrosť, a v skutočnosti, ak ste skutočne inteligentní, vidíte pravdu situácií tak, ako to robí múdry človek.

Rozsudok

Múdrosť je tiež schopnosť robiť zdravé úsudky. Keď ste múdri, dokážete správne, spravodlivo a inteligentne posúdiť veci, ľudí a situácie. Ľudia si často myslia, že je to posudzovanie ako zlá vec. To by mohla byť pravda, ak niekoho súdite bez užitočného účelu; na to, aby ste vo svojom živote mohli robiť správne rozhodnutia, však musíte mať dobrý úsudok. Rozsudok pomáha ľuďom prijímať správne finančné rozhodnutia, presne hodnotiť vzťahy a sledovať svoje vášne.

Pozor

Obozretnosť je slovo, ktoré sa už príliš nepoužíva, ale je to dobré synonymum múdrosti. To znamená kvalitu byť múdro opatrný. Keď ste obozretní, ste opatrní. Prejavujete vynikajúcu diskrétnosť. Môžete byť tiež skromní, pretože chápete potrebu byť pripravení vyhovieť budúcim potrebám. Najčastejšie sa používa vo fráze „Bolo by rozumné ...“ obozretnosť demonštruje schopnosť predvídať rôzne možnosti a pokračovať v konaní, ktoré povedie k najlepšiemu možnému výsledku - aj keď týmto spôsobom sa treba niečoho zdržať. alebo mlčať.

Rovnováha

Existuje pocit, že múdrosť sa rovná rovnováhe. Jeho súčasťami sú riešenie problémov, porozumenie kontextu, etické správanie, tolerancia a empatia. Aby ste mali skutočnú múdrosť, potrebujete všetky tieto komponenty, ale musíte ich mať dostatok. Svoju schopnosť riešiť problémy musíte vyvážiť svojou schopnosťou tolerovať napríklad to, čo sa nedá zmeniť.

Zdroj: rawpixel.com

Osvietenie

Keď dosiahnete osvietenie subjektu, dosiahli ste úplnú jasnosť v spôsobe jeho vnímania. Vaše rozsiahle znalosti v kombinácii s rozumnými úvahami umožňujú múdre porozumenie a rozhodnutia.

namáhané zášklby očí

Dôvod

Váš dôvod je vaša racionalita. Zahŕňa vaše koncepcie vecí, ľudí a situácií, ako aj vaše úsudky o nich a vašu intuíciu o nich. Aby ste boli múdri, musíte mať dobrý dôvod alebo racionalitu. Iba tak môžete urobiť správne rozhodnutia a žiť dobrý život, ktorý prichádza so skutočnou múdrosťou.

Jasné myslenie

Múdrosť možno považovať aj za jasné myslenie. Ak ste múdri, nenecháte sa obísť nepodstatnými vecami. Uvidíte problém alebo situáciu tak, ako sú, okrem akejkoľvek emočnej batožiny, ktorú by ste mohli mať. Keď sa snažíte rozpoznať pravdivosť akejkoľvek situácie, venujete pozornosť tomu, na čom záleží.

Čo je hlbší význam múdrosti?

Čo teda znamená múdrosť nad rámec jej jednoduchej definície a synoným? Hlbším významom múdrosti je schopnosť rozlíšiť, čo je múdre, od toho, čo nie je rozumné. Keď ste múdri, využijete vedomosti s nadhľadom. Znalosti sa využijú až potom, keď skutočne pochopíte, čo ste sa naučili, a dokážete ich lepšie aplikovať na súčasné situácie a nové situácie, ktoré narazíte na ceste.

Múdrosť nie je len akademická schopnosť. Musíte to uviesť do praxe, aby sa to oplatilo. Ak ste múdri, spojíte svoje vedomosti, skúsenosti a intuitívne porozumenie, aby ste sa mohli správne rozhodnúť. Viete, čo je potrebné, aby ste žili dobre, a ste úspešní. Precvičujete etické správanie, empatiu a toleranciu k životným neistotám a rozdielom. Keď si múdry, máš nielen lepší život, ale robíš svet lepším miestom pre ostatných.

Ako rozvíjať múdrosť

Nezáleží na tom, ako definujete múdrosť, ak sa ju vo svojom živote nesnažíte mať. Skutočný význam múdrosti vám nepomôže, pokiaľ si sami nerozviniete svoju múdrosť a nenaučíte sa ju spoznávať u iných. Najlepší spôsob, ako zmúdrieť, je zámerne pestovať svoju múdrosť. Ak chcete mať múdrosť, existuje niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť v priebehu svojho života, aby ste sa stali múdrejšími. Medzi spôsoby, ako efektívne budovať múdrosť, patria:

Zdroj: rawpixel.com

Hľadajte vedomosti

Vedomosti tvoria základ múdrosti. Znalosti sa našťastie získavajú pomerne ľahko. Môžete to získať rozsiahlym čítaním, absolvovaním kurzov na predmety, ktoré vás zaujímajú, prácou v zamestnaní alebo dokonca sledovaním inštruktážnych videí na YouTube. Môžete sa tiež učiť od ľudí, ktorých poznáte a ktorí majú znalosti o rôznych predmetoch alebo majú veľa životných skúseností.

Precvičujte si reflexiu, nie prežúvanie

Úvahy o tom, čo sa s vami stane, môžu časom zvýšiť vašu múdrosť. Keď sa nad niečím zamyslíte, myslíte na to nerozsudkovým spôsobom, uvažujete o tom z rôznych uhlov pohľadu a snažíte sa to vidieť čo najjasnejšie. Toto je skvelý začiatok pre múdrosť; múdrosť sa iba nemyslí. Je to tiež akcia. Múdrosť je „čin“ slovom dňa.

Myslieť vážne a pozorne na svoje zážitky nie je to isté ako premýšľať. Keď uvažujete, zvažujete, čo sa vám stalo. Prejdete mnohými rôznymi myšlienkami. Odraz je neutrálny alebo dokonca pozitívny.

Na druhej strane, prežúvanie ide stále dokola, nezískava nijaké nové poznatky ani nebadá rôzne spôsoby porozumenia. Ruminácia nezvyšuje tvoju múdrosť; namiesto toho je pravdepodobnejšie, že vám spôsobí depresiu, úzkosť alebo hnev.

Skúsiť život

Strach vám môže zabrániť v tom, aby ste chodili von a zbierali skúsenosti v živote. Nezáujem vám môže tiež zabrániť v hľadaní nových skúseností. Na získanie múdrosti však musíte mať skúsenosti, na ktorých môžete stavať. Využite teda šancu. Vyskúšajte niečo nové. Choďte na nové miesto a spoznajte nových ľudí. Keď to urobíte, získate perspektívu, nadhľad a skúsenosti, ktoré sú také potrebné pre rozvoj múdrosti. Múdrosť sa nemôže vyvinúť bez určitého stupňa osobných skúseností.

Vyberte si správneho sprievodcu

Takmer všetci významní myslitelia v histórii mali vo svojich životoch sprievodcov alebo inštruktorov, z ktorých sa mohli učiť. Mentor vám môže pomôcť preskúmať otázky, o ktorých ste si ani neuvedomili, že ich máte. Môžu poskytnúť vhľad do života, ktorý ste doteraz nemali možnosť získať prostredníctvom svojich vlastných skúseností. Nájdite niekoho, kto zodpovedá definícii zdravej múdrosti. Potom sa snažte stráviť s nimi čas a prijať to, čo vás môžu naučiť o múdrosti.

Niektorí ľudia sú skľúčení, keď spoznajú význam múdrosti. Cítia, že nikdy nemôžu byť múdri, pretože nie sú dosť inteligentní alebo majú pocit, že sú príliš emotívni na to, aby jasne videli. Každý však môže dosiahnuť svoju najvyššiu úroveň múdrosti. Možno budú potrebovať pomoc pri prekonávaní problémov s kognitívnymi a emocionálnymi problémami.

Zdroj: commons.wikimedia.org

Ak potrebujete pomoc so svojím myslením a emóciami, môže vám prospieť rozhovor s poradcom pre duševné zdravie. Môžete sa porozprávať s licencovaným poradcom na BetterHelp.com o online terapii podľa vášho plánu. Váš terapeut vám môže pomôcť naučiť sa techniky na zmenu nepriaznivých myšlienok. Môžu vám skôr pomôcť precvičiť pozitívnu reflexiu ako potlačiť rumináciu.

Keď sa staráte o problémy, ktoré vám bránia stať sa múdrymi, je to samo o sebe múdre rozhodnutie. Odtiaľ môžete vylepšiť svoje myslenie, zvýšiť schopnosť robiť správne rozhodnutia za vás a žiť šťastnejší a plnohodnotnejší život!

Často kladené otázky (FAQ):

Aká je definícia múdrosti v Biblii?

V Biblii sa o Šalamúnovej múdrosti často hovorí ako o stelesnení múdrosti. Kráľ Šalamún, múdrosť a príslovia sú často a neoddeliteľne späté so súčasnými (a dokonca historickými) predstavami o múdrosti, podobne ako sa iné náboženské alebo filozofické tradície môžu spoliehať na spisy Rumiho alebo Aristotela. Aj keď je Šalamún typickým archetypom múdrosti v Biblii, samotná biblia hovorí: „Strach z Pána je začiatkom múdrosti“ v Prísloviach 9:10. Ak sa má veriť tomuto veršu, konečným zdrojom múdrosti je silná úcta k Božiemu zákonu. Aj keď sa zdá, že definície múdrosti - teda múdrosti v biblii - sa úplne zameriavajú na bázeň pred Bohom, v skutočnosti existuje veľké množstvo veršov týkajúcich sa múdrosti, veľa z nich spája múdrosť a vlastnosti. Medzi tieto vlastnosti často patrí pokora, súcit, spravodlivosť, skúsenosti a vek.

Aký je skutočný význam múdrosti?

So slovom „múdrosť“ je spojená veľká pozornosť. Múdrosť je určite prítomná v sekulárnom myslení, ale zdá sa, že má významnejšiu alebo silnejšiu väzbu na náboženské a filozofické myšlienkové procesy. Aj keď sa múdrosť a vedomosti dajú vzájomne zameniť, v skutočnosti sa navzájom líšia: vedomosti sa získavajú hromadením faktov a informácií, zatiaľ čo múdrosti sa dá dosiahnuť schopnosťou efektívne aplikovať to, čo ste sa naučili. Význam múdrosti sa oveľa menej spolieha na jednoduché údaje alebo kompiláciu faktov a viac na schopnosť pozerať sa dopredu, súcitiť s ostatnými a preukázať sebauvedomenie. Vedomosti sú často nafúknuté alebo vedú k falošnému pocitu bezpečia, zatiaľ čo múdrosť uznáva, že vždy sa treba učiť viac, a vždy je tu priestor pre chyby a zlepšenia. V tomto ohľade je dnešným dňom pre múdrosť vlastne „pokora“, pretože pokora vám umožňuje uznať, že neviete všetko a nie ste v rozpore s chybami alebo neúspechmi.

Čo je príklad múdrosti?

Aj keď je slovo „múdrosť“ odvodené od starého alebo stredného anglického slova, nie je ani zďaleka zastaralé a dodnes existuje veľa príkladov, ktoré presne ilustrujú múdrosť. Jedným z najbežnejších príkladov múdrosti je schopnosť pripustiť, že sa mýlite. Po múrnej hádke je príkladom múdrosti vykročiť vpred a povedať: „Mýlil som sa“; máte potrebnú pokoru, sebauvedomenie a porozumenie, aby ste si uvedomili, že ste v zlom, a je vašou zodpovednosťou vykonať nápravu. Zdržanlivosť je tiež často znakom múdrosti. Ak napríklad zúfalo požadujete položku, ale viete, že to váš rozpočet nedovolí, samotné znalosti vám rovnako nezabránia v zakúpení položky. Múdrosť je vlastnosť, ktorá vám umožňuje povedať: „To mi teraz neprospieva a pre moju situáciu nie je možné.“ Tieto dva príklady je dôležité sledovať vo vzájomnom vzťahu; v niektorých prípadoch múdrosť znamená vykročiť vpred, zatiaľ čo v iných múdrosť znamená zadržať.

Aký je rozdiel medzi vedomosťami a múdrosťou?

definícia stereotypov

Zatiaľ čo hľadač slov by mohol považovať „znalosti“ a „múdrosti“ za šťastných spolubojovníkov (alebo prinajmenšom dosť podobných na to, aby zaručili odkaz), vedomosti a múdrosť sú v skutočnosti dve odlišné veci - hoci je pravda, že sa často prelínajú. Napríklad múdrosť zriedka existuje bez slušného množstva vedomostí - aj keď je to určite možné, pretože malé deti často nájdu múdre útržky informácií bez objektívne podstatného množstva vedomostí. Vedomosti naopak môžu určite existovať aj bez múdrosti. Znalosti sú termín používaný na opísanie širokej škály faktov a informácií. Múdrosť je však termín používaný na opísanie schopnosti aplikovať vedomosti spôsobom, ktorý je užitočný, ohľaduplný a rešpektuje seba i ostatných.

Dáva nám Boh múdrosť?

Snáď najvýznamnejším veršom o múdrosti v biblii je verš z Jakuba, ktorý čitateľom hovorí presne, ako si múdrosť zabezpečiť. Aj keď sa môže zdať, že niečo nie je možné získať, Biblia v skutočnosti hovorí, že múdrosť je dar a dáva sa všetkým, ktorí o ňu požiadajú. Šalamún je zvyčajne spájaný s múdrosťou najviac zo všetkých biblických postáv a Príslovia sú často citovanou knihou Biblie, pokiaľ ide o múdrosť a zdravý, produktívny a zámerný život. Avšak práve v Jakubovi biblickí autori identifikujú, že Boh bude slobodne rozdávať múdrosť tým, ktorí k nej prídu pri hľadaní. Doslovné prečítanie tohto verša znamená, že odpoveď na túto otázku je áno: Boh dáva múdrosť tým, ktorí o ňu požiadajú.

Aká je najlepšia definícia múdrosti?

Skrátená slovná definícia múdrosti je táto: „kvalita skúseností, znalostí a dobrého úsudku“; „Spoľahlivosť konania alebo rozhodnutia v súvislosti s uplatnením skúseností, vedomostí a dobrého úsudku“; a „súbor poznatkov a princípov, ktoré sa vyvíjajú v konkrétnej spoločnosti alebo období.“ Tieto tri definície múdrosti sú užitočné celkovo, pretože každá z nich znamená niečo iné v tom, čo znamená byť múdry. Všetky tieto definície anglického slovníka poukazujú na jednu vec ohľadne múdrosti: sú to vedomosti aj čin. Najlepšou definíciou múdrosti je teda schopnosť porozumieť informáciám a vedieť, čo robiť s dosiahnutými poznatkami.

Je múdrosť dar?

Ak sa má veriť biblii a iným náboženským textom, je múdrosť darom pre ľudí, ktorí sú ochotní ju hľadať alebo ju majú v očiach. Okrem náboženských textov sa však múdrosť nepovažuje za dar, ale za niečo, čo sa dá ťažko získať a ktoré často prirodzene prichádza s vekom alebo skúsenosťami. Sekulárne múdrosť zvyčajne zahrnuje zdravé rozhodovanie, schopnosť udržať si pevnú ruku a čistú hlavu a neustále odhodlanie porozumieť a spravodlivosti. V týchto ohľadoch nie je múdrosť vôbec darom, ale je to pomalá a stabilná séria úspechov, ktoré sa musia uskutočňovať opakovane počas celého života človeka. Namiesto daru je múdrosť cenou, ako to môže potvrdiť rýchle kolo „prehľadania slovníka“; múdrosť je cena získaná za neustále investície do rozširovania vedomostí a porozumenia, nie za dar, ktorý niekto jednoducho dostane bez akéhokoľvek záujmu alebo úsilia z jeho strany.

Ako dostaneme múdrosť od Boha?

Podľa autora Jakuba - presnejšie Jakuba 1: 5 - je získanie múdrosti od Boha také ľahké, ako keď o ňu požiadate. Aj keď sa to môže zdať príliš zjednodušujúce - koniec koncov, príslovečným slovom dnešnej doby v židovsko-kresťanskej teológii (a možno aj celej teológii) je „múdrosť“ - autor Jakuba ďalej vysvetľuje svoje úvahy. V Jakubovi 1: 5-8 sa píše: „Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech prosí Boha, ktorý veľkodušne dáva všetkým bez výčitiek, a bude mu vydaná. Ale keď sa pýtate, musíte veriť a nepochybovať, pretože ten, kto pochybuje, je ako morská vlna, rozfúkaná a zmetená vetrom. Táto osoba by nemala očakávať, že od Pána niečo dostane. Takýto človek je dvojaký a nestabilný vo všetkom, čo robí. “ V týchto veršoch autor naznačuje, že múdrosť pochádza z viery. Múdrosť sa teda dáva tým, ktorí veria v Boha.

Ako získate múdrosť?

Nezískate iba „múdrosť“; namiesto toho sa múdrosť získava pokračujúcou oddanosťou učeniu a zdokonaľovaniu. Múdrosť zahŕňa získavanie vedomostí, skúseností a uvedomenia si seba samého, čo všetko si vyžaduje úsilie a úmysel. Získanie múdrosti sa potom dosahuje zámerným hľadaním vedomostí, ich aktívnym používaním na čokoľvek, čo sa vo vašom živote prejaví, a v prípade potreby vykonaním zmien a zmien. Získanie múdrosti je tak často spojené s vekom a skúsenosťami, pretože je ťažké adekvátne zabezpečiť vedomosti a porozumenie potrebné na nájdenie múdrosti bez dostatočného času pod opaskom.

Čo je prvé, múdrosť alebo poznanie?

Vedomosti sa zvyčajne považujú za predchodcu múdrosti. Múdre „slová dňa“ v kalendároch, z firemných vestníkov a príručky o svojpomoci, ktoré napísali riadiaci pracovníci a iní vlastnoručne pripravení jednotlivci, často pochádzajú od učených vedcov, výskumníkov a filozofov, ktorí všetci podrobne hodnotia ľudský stav s cieľom určiť, ako sa najlepšie správať, ako najlepšie komunikovať s ostatnými a ako najlepšie žiť svoj život. Na týchto ľudí sa najčastejšie spolieha ako na zdroje múdrosti, pretože majú značný základ vedomostí. Či už je to v oblasti fyziky, teológie alebo štúdia ľudského správania ako celku, vedomosti sú podstatným krokom k rozvoju múdrosti.

Môžete mať múdrosť bez vedomia?

Aj keď sa múdrosť a poznanie často považuje za synonymum - a antonymá múdrosti určite nezahŕňajú vedomosti, múdrosť môže existovať aj bez poznania, ak je zriedkavá. Zdrojom múdrosti bez širokej znalosti sú najčastejšie deti; deti sa často dostanú do jadra situácie a ponúknu radu bez toho, aby si uvedomili silu alebo hĺbku svojich slov. Aj keď sa to občas stane, deti nie sú spoľahlivým zdrojom múdrosti. Okrem občasných drahokamov detí je múdrosť bez poznania vzácna. Znalosti častejšie tvoria základ múdrosti. Znalosť mnohých svetových vojen by napríklad mohla niekomu pomôcť získať múdrosť potrebnú na to, aby sa vyhol klasickým nástrahám, ktoré vedú k vojne. Znalosť bežných zápasov vo vzťahoch môže viesť jednotlivca k práci na vlastnostiach, ktoré najčastejšie predchádzajú vzťahovej zlobe. Poznatky sú potom typickým základom, na ktorom stojí múdrosť.

Aký je začiatok múdrosti?

Múdrosť je často slovom dňa - dokonca aj slovom roka - pokiaľ ide o racionálne, užitočné a dospelé rozhodnutia. Naučiť sa, kde začať na ceste k múdrosti, je však často ťažké; kde začínaš? Existuje kvíz „slovo dňa“, ktorý vám dá vedieť, koľko múdrosti už máte, a ako nájsť viac? Začiatok múdrosti sa nazýva veľa vecí: vedomosti sú jedným z nich, strach pred Pánom druhým. Nakoniec je však začiatkom múdrosti vedomie seba samého. Ak si nie ste dostatočne vedomí, aby ste rozpoznali svoje vlastné úskalia a zlyhania, nebudete môcť hľadať vedomosti a skúsenosti potrebné na rozvoj múdrosti.