Pochopenie definície synestézie

Definícia synestézie je jednoduchá, ale komplikovaná. Je to hudba vnímaná synestétom ako farba alebo vôňa. Čo to spôsobuje a aké sú jeho typy?