Zistite Svoj Počet Anjela

Definícia zanedbávania dieťaťa: zanedbávate svoje dieťa nevedomky?

Pre väčšinu rodičov sú deti darčeky, ktoré milujeme a vážime si ich, keď vyrastajú v našej starostlivosti. Aj v rodinách, kde to možno nebolo naplánované, sa rodičia prispôsobia, aby sa o ich deti staralo a aby boli milované tak, aby mali čo najlepšie detstvo a prostredie, v ktorom môžu vyrastať. Mnoho rodičov však nemusí byť vhodných. pre túto skúsenosť alebo môže časom stratiť časť tohto záujmu a zamerania. Ak sa to stane, deti môžu byť nakoniec zanedbávané, často bez vedomia rodiča.

Zdroj: pexels.comZanedbávate svoje dieťa?

Definícia zanedbávania dieťaťa je taká, keď rodič nedokáže zabezpečiť svoje dieťa emocionálne, fyzicky alebo finančne. Definícia zanedbávania dieťaťa zahŕňa aj neposkytnutie základných potrieb vášho dieťaťa, ako sú lekárske / zdravotné ošetrenie, výživné jedlo, primerané oblečenie, vzdelanie, bývanie, hygiena, emočná podpora a bezpečnosť. Dieťa potrebuje všetko uvedené, aby malo stabilné detstvo.

Zanedbávanie detí je formou týrania a považuje sa za rovnako závažné ako fyzické a sexuálne zneužívanie. Zanedbávanie detí je trestným činom a proti rodičovi alebo primárnemu opatrovníkovi je možné podniknúť právne kroky. Rodič môže byť zatknutý za zanedbávanie dieťaťa a jeho dieťa môže byť odobraté a umiestnené do iného domova alebo detského domova. O tejto téme si povieme viac.Som zlý rodič?Jedným z najväčších obáv rodičov je stať sa „zlým rodičom“. Pokiaľ ide o zanedbávanie detí, je to určite jedna z vlastností, ktorá by spadala pod zlé rodičovstvo. Našťastie môžete urobiť zmenu k lepšiemu, keď si uvedomíte, že sa o svoje dieťa nestaráte správne. Môžete vylepšiť život svojho dieťaťa a poskytnúť mu starostlivosť, ktorú vyžaduje a ktorú si zaslúži. Ak máte problémy, existuje veľa zdrojov, ktoré vám pomôžu.

Príznaky a príznaky zanedbávania dieťaťa

 • Vaše dieťa nechodí pravidelne do školy.
 • Vaše dieťa je neustále špinavé. Dieťa má telesný pach, špinavé oblečenie, vlasy atď.
 • Má zlé zdravie z dôvodu nedostatku potrebnej zdravotnej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti.
 • Zneužíva alkohol a škodlivé látky - to sa stáva u starších detí.
 • Vaše dieťa k vám nejaví žiadnu pripútanosť ani náklonnosť.
 • Môžu byť neustále extrémne agresívni alebo mimoriadne depresívni a ustráchaní.
 • Problémy s chôdzou alebo sedením - najčastejšie sa vyskytujú u sexuálne zneužívaných detí.
 • Poranenia, modriny a rany na tele vášho dieťaťa - najčastejšie sa vyskytujú u fyzicky týraných detí.
 • Dlhodobo uteká z domu.Zdroj: pexels.com

význam anjela číslo 3

Príklady emočného zanedbávania:

 • Neustále nazývate svoje dieťa hanlivými menami
 • Často kričí a vyhráža sa dieťaťu
 • Zrážanie, hanba a ponižovanie dieťaťa
 • Keď svoje dieťa vystavíte násiliu, aj keď proti nemu nepoužívate násilie
 • Obmedzený fyzický kontakt s dieťaťom, napríklad žiadne bozky, objímanie, upokojenie a ďalšie príznaky náklonnosti
 • Ignorujte svoje dieťa a poskytnite mu prísne tiché zaobchádzanie
 • Väčšinou odmietajte svoje dieťa a odmietajte ho, keď sa k vám priblíži
 • Porovnávať svoje dieťa s ostatnými a označovať ich za zbytočné, bezcenné atď.
 • Dieťa má podváhu a javí sa ako podvyživené

Príklady fyzického zanedbávania: • Biť alebo používať násilie proti svojmu dieťaťu
 • Keď je vaše dieťa sexuálne zneužívané, aj keď je to iným dospelým, viete o tom, ale nič s tým nerobte
 • Opúšťajte svoje dieťa na dlhšiu dobu a nenechávajte ho pod dohľadom
 • Neposkytovanie oblečenia dieťaťu a neposkytovanie primeraného oblečenia podľa počasia
 • Nechajte nebezpečné veci po dome a v dosahu svojho dieťaťa. Nezabezpečenie domova pre vaše dieťa
 • Neposkytovanie výživných jedál pre vaše dieťa a nedržanie jedla doma.
 • Zlá hygiena - nekúpanie dieťaťa, starostlivosť oň a perenie oblečenia
 • Nechanie detí v aute bez dozoru
 • Neupratujete svoj dom a neumožníte dieťaťu žiť v špinavom a nehygienickom dome

čo znamená 1212 v anjelských číslach

Zdroj: pexels.comPríklady zanedbania zdravotnej starostlivosti: • Neposkytovanie zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o dieťa v prípade, že je choré, a zanedbávanie všeobecných potrieb zdravotnej starostlivosti
 • Neposkytuje vášmu dieťaťu zubné a optické potreby
 • Vaše dieťa neustále svrbí
 • Vaše dieťa má rany na tele
 • Únava a letargia u dieťaťa

Príklady zanedbania vzdelania: • Vaše dieťa nechodí pravidelne do školy.
 • Vaše dieťa má nízke známky.
 • Neviete, aké domáce úlohy dostáva vaše dieťa a čo sa deje v škole.
 • Ak má vaše dieťa osobitnú potrebu, nerobíte potrebné opatrenia.
 • V prípade potreby pre vaše dieťa nepripravujeme opravné kurzy.

Dopad zanedbávania detí môže mať na dieťa

Zanedbávanie dieťaťa môže mať negatívny dopad na jeho vývoj a všeobecné správanie. Môže to mať aj veľa vážnych následkov. Niektoré z týchto účinkov môžu byť krátkodobé alebo dlhodobé. Vaše dieťa je vystavené riziku chorôb duševného zdravia, ako sú depresie, posttraumatický stres a iné ťažké stavy duševného zdravia. Deti, ktoré sú zanedbávané, majú tiež sklon k nízkej sebaúcte a nízkej dôvere. Dieťa, ktoré sa zanedbáva, zvyčajne trpí spoločenským utrpením a má ťažkosti s interakciou s ostatnými deťmi. Vaše dieťa môže mať v dospelosti tiež ťažkosti s vytváraním vzťahov s ostatnými. Mohlo by to dokonca viesť k tomu, že zanedbávajú svoje vlastné deti.Zdroj: pexels.com

Zanedbané deti tiež dosahujú zlé výsledky v škole, čo ovplyvňuje ich známky. Nízke známky môžu mať vplyv na ich terciárne vzdelanie a kariéru v dospelosti. Preto je nevyhnutné, aby deti pochopili dôležitosť vzdelávania a dosiahli tiež dobré výsledky v škole. Zanedbávaní dospievajúci sa zvyčajne rozhodnú nesprávnym životným smerom a môže to viesť k zneužívaniu alkoholu a drog, porušeniu zákona a k riskantnému sexuálnemu správaniu. Zanedbávanie dospievajúcich ich tiež vedie k vytváraniu nebezpečných vzťahov neskôr v živote.

U detí, ktoré sú fyzicky zanedbávané a je im odmietnuté výživné jedlo, často hrozí, že sa nebudú správne rozvíjať. Vyvíjajúce sa mozgové bunky slabnú a poškodzujú sa, čo spôsobuje poruchy mozgu. S týmito poruchami môže spôsobiť vážne choroby duševného zdravia.

Čo spôsobuje, že rodičia zanedbávajú svoje deti?

Existuje veľa dôvodov, prečo rodičia môžu svoje deti zanedbávať. Tu uvádzame niekoľko bežných dôvodov zanedbávania dieťaťa:

Zneužívanie alkoholu a návykových látok

To je jeden z hlavných dôvodov, prečo rodičia zanedbávajú svoje deti. Spravidla sú príliš závislí od závislosti a začnú strácať záujem o svoje deti a svoje životy. Ich hlavným zameraním je získavanie látok, ktoré potrebujú, a ich používanie, ktoré necháva ich deti na starosti samy, pokiaľ ide o stravu, prepravu a ďalšie dôležité potreby.

biblický význam korytnačiek v snoch

Rodičia, ktorí boli ako deti zanedbávaní

Nemusí to tak byť vždy, ale rodičia, ktorí boli ako deti zanedbávaní, pravdepodobne zanedbajú aj svojich. Je tomu tak preto, lebo nikdy nedostali potrebnú starostlivosť a nevedia, ako správne vychovávať svoje vlastné deti. Toto je jedna zo situácií, ktoré sa dajú ľahšie vyriešiť pri pokuse o zmenu súčasných stratégií rodičovstva.

Rodičia, ktorí sú fyzicky chorí

Toto je zničujúca otázka, ktorá môže byť pre rodičov aj deti stresujúca. Rodičia, ktorí sú fyzicky chorí, chcú svojim deťom poskytnúť potrebnú lásku a starostlivosť, ale nedokážu to kvôli fyzickej alebo duševnej chorobe, ktorou môžu trpieť.

Zdroj: pexels.com

Mýty o zanedbávaní detí

Zanedbané deti sa vždy ukážu ako zanedbávajúce svoje deti

číslo anjela 838

Aj keď to môže byť možná príčina zanedbávania dieťaťa, nemusí sa nevyhnutne niečo, čo sa z detského zanedbávania vyvinie, alebo sa zaručene stane cyklom niekoľkých generácií. Mnoho zanedbaných detí sa ukázalo ako najúžasnejšie deti.

Je to len zneužívanie, keď je to spojené s násilím

Ďalší mýtus! Zneužívanie môže mať tiež formu emocionálneho týrania a zanedbávania. Kedykoľvek sa dieťaťu bráni v uspokojení nevyhnutnej potreby, považuje sa to za zneužitie.

Iba „zlí“ ľudia zneužívajú a zanedbávajú svoje deti

Niektorí rodičia nemajú v úmysle zanedbávať svoje deti. Milujú svoje deti, ale môžu zápasiť so závislosťou, fyzickými alebo duševnými chorobami, alebo jednoducho nemajú čas a stratili prehľad o tom, ako sa správne starať a milovať svoje dieťa. Rodičia, ktorí majú dobré úmysly, môžu svoje deti náhodou zanedbávať. (Dobrá správa? Môžu sa tiež vrátiť späť do starých koľají!)

K zanedbávaniu nedochádza v „dobrých rodinách“

K zanedbávaniu nedochádza iba v zlých štvrtiach alebo oblastiach, kde je na mieste bieda. Môže sa to vyskytnúť aj v bohatých domoch, kde by niekto mohol predpokladať, že rodiny sú vo svojej podstate dokonalé.

Obracanie rodičovstva

Aj keď zanedbávanie dieťaťa je vážnym problémom, kultivácia povedomia o tomto často neúmyselnom probléme s rodičovstvom vám dáva príležitosť konať a poskytnúť dieťaťu starostlivosť, ktorú si zaslúži. Tu je niekoľko rád, ktoré vám pomôžu začať so zmenou svojej súčasnej rodičovskej stratégie.

Pochopte, čo robíte zle

Môže byť ťažké prísť so zoznamom vecí, ktoré by ste mali robiť, ale je podstatne jednoduchšie prísť so zoznamom vecí, ktoré nefungujú a vedú k zanedbávaniu vášho dieťaťa. Zapíšte si osobný zoznam a urobte si prieskum spoločného rodičovské chyby lepšie pochopiť, kde sú momentálne vaše silné a slabé stránky, aby ste sa mohli zlepšovať tým, že sa dozviete, čo by ste nemali robiť.

Zdroj: pexels.com

Pozitivita a chvála pripravujú cestu

Rovnako ako rastlina, aj vaše dieťa prekvitá, keď dostane náležitá pozornosť. To znamená zamerať sa na pozitivitu a pochvalu, keď komunikujete so svojím dieťaťom, a povzbudiť ho k správnej ceste a voľbe. Negatívnosť alebo neprítomnosť často spôsobí podobné negatívne výsledky, ako rastie vaše dieťa.

čo znamená 244

Nájdite si na ne čas

Bez ohľadu na to, aká dôležitá môže byť vaša kariéra alebo iné aspekty vášho života, vaše dieťa je na prvom mieste. Musíte sa ubezpečiť, že ste si na svoje dieťa našli čas a venujete mu vedomé úsilie, aby ste s nimi trávili čas, rozprávali sa s nimi a hrali sa s nimi. Pretože nedostatok času môže byť často veľkým dôvodom zanedbávania, je potrebné sa zamerať na tento veľmi dôležitý bod.

Ak potrebujete, vyhľadajte pomoc

Rodičovstvo je práca na plný úväzok a nikdy by ste sa nemali báť požiadať o pomoc terapeuta alebo poradcu, keď to potrebujete. Veľa rodičov bojuje s výchovou dieťaťa a pomoc môže byť veľmi potrebným nástrojom na zabezpečenie toho, že vy aj vaše dieťa máte splnené ich potreby.

Ak hľadáte pomoc so svojím rodičovským úsilím, je na vás skvelým miestom Lepšia pomoc.BetterHelp je online poradenská platforma, ktorá vám dáva možnosť rýchlo a ľahko sa spojiť s certifikovanými terapeutmi bez toho, aby ste museli opustiť svoj domov. Pomocou služby BetterHelp sa môžete ubezpečiť, že vy a vaše dieťa získate potrebnú pomoc v časovom harmonograme, ktorý vám bude najlepšie vyhovovať. Ďalej si môžete byť istí, že získate kvalitnú pomoc, ktorú potrebujete. Tu je niekoľko vecí, ktoré minulí klienti museli povedať o svojich poradcoch BetterHelp.

Recenzie poradcov

Keď som sa zaregistroval do služby BetterHelp, bol som uprostred veľkej životnej krízy. Hľadal som súcitnú a skúsenú poradkyňu ako Jillian, ktorá by mi pomohla vyrovnať sa s počiatočnou bolesťou, hnevom a úzkosťou. Vybral som si tiež Jillian, pretože vo svojom popise uvádza: „Veľmi verím v to, že vidím životné výzvy, najmä tie najbolestivejšie, ako katalyzátor sebaobjavovania, osobného rastu a pozitívnych zmien.“ Toto vo mne skutočne zarezonovalo. Vedel som, že chcem, aby moje skúsenosti boli príležitosťou pre osobný rast. Som neuveriteľne vďačná za to, že mi Jillian skutočne pomohla smútiť a prekonať výzvy rozvodu a skorého materstva. Pomohla mi dozvedieť sa o sebe a zmeniť svoj život pozitívnym spôsobom. Ponúkla praktické a konkrétne nástroje, ktoré som mohla začleniť do svojej každodennej rutiny. Pomohla mi znovu sa spojiť so sebou a objasniť a posunúť sa k svojim životným cieľom. Ponúkla konštruktívne rady pri interakcii s mojím bývalým manželom a udržiavaní hraníc. Vďaka práci s ňou som sa dokázala o seba postarať, aby som mohla byť všímavá, prítomná mama a skutočne nasávať vzácne chvíle so svojou novonarodenou dcérou. Moje sedenia s Jillian priniesli obrovský rozdiel, keď som sa prechádzal tento raz v živote. Viac som ju nemohol odporučiť. “

Som nadšený Rachel a BetterHelp! Je to cenovo dostupné, som slobodná mama so 4 deťmi, s obmedzeným rozpočtom a VEĽA stresu, a vďaka tomuto formátu je ľahké získať pomoc. MILUJEM, že jej môžem napísať svoje pocity, kedykoľvek ich mám, a nemusím čakať týždeň na ďalšie sedenie. Je veľmi bystrá a som za ňu vďačný! “

Záver

Byť tu pre svoje dieťa je dôležité, ale aj tí najlepší rodičia môžu niekedy stratiť prehľad o tom, čo ich dieťa potrebuje. Keď sa dozviete viac o tom, čo je zanedbávanie detí, či už nevedomky zanedbávate svoje vlastné dieťa alebo deti, môžete zistiť, aké kroky musíte podniknúť, aby ste to napravili. Povedomie o vašich rodičovských metódach dnes pomôže kultivovať lepšie zajtrajšky pre vaše dieťa. Vezmite Prvý krok dnes.

1212 číslo anjela dvojplameň

Podeľte Sa S Priateľmi: