Analýza cyklu domáceho násilia

Je nevyhnutné analyzovať cyklus násilia, aby sme ho dokázali včas zastaviť a bojovať proti nemu. Vedzte, ako identifikovať každú fázu, aby ste pred ňou ochránili seba alebo svojich blízkych.

Aké sú príčiny domáceho násilia

Existujú najmenej štyri známe príčiny domáceho násilia, z ktorých jedna je šokujúca, pretože sa to v niektorých rodinách považuje za bežné - deje sa vám to?

Čo je to RAINN?

Národná sieť Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN) je organizácia, ktorá pomáha sexuálne zneužívaným obetiam. Tu sa dozviete, čo ďalšie vám môžu pomôcť.