Pochopenie sériovej monogamie

Pohľad na sériovú monogamiu a na to, ako to pre vás môže byť zlé a dobré. A prečo je to presne naopak ako pri sériovom zoznamovaní? Viac informácií sa dozviete tu.