4 Najčastejšie typy temperamentu

Aké sú rôzne temperamentné typy a do ktorého typu patríte? Ste sangvinik, flegmatik, cholerik alebo melancholik? Získajte o sebe viac informácií.