Ako funguje veda o príťažlivosti?

Veda o príťažlivosti vysvetľuje, prečo nás priťahujú iní ľudia a ako by sme ich mohli prinútiť, aby nás chceli. Ide to hlbšie ako fyzický vzhľad.

Spôsoby vytvorenia bezpečného prílohy

Štýly pripútania, ako napríklad bezpečné pripútanie, sa vyvíjajú v našom detstve, ale je možné ich reformovať. Tu je príklad, ako si vytvoríte prílohu s ostatnými ľuďmi.

Aké sú štyri štýly príloh?

Štýl pripútania je spôsob, akým nadväzujeme kontakty s ľuďmi v našom živote. Výskum ukazuje, že existujú štyri štýly pripútania.