Naučiť sa vyrovnať sa s toxickou hanbou

Jedovatá hanba môže viesť k nenávisti, izolácii alebo deštruktívnemu správaniu. Naučte sa, ako konfrontovať svoje hanebné pocity a začať sa z nich uzdravovať už teraz.

Pochopenie viny združením

Vina združením alebo klamom združenia sa definuje ako vzťah alebo spojenie s niekým, kto je vinný z páchania trestnej činnosti.

Čo je to priznanie viny?

Priznanie viny nesie zodpovednosť za chybu. Môže to znieť cnostne, ale nie vždy sa pravda označuje ako falošné priznanie.