DSM 5: Znaky a príznaky BPD

Hraničná porucha osobnosti je závažný stav, ktorý spôsobuje emočnú dysreguláciu, pocity prázdnoty a sebapoškodzovanie. Zistite, ako môže BPD pôsobiť na človeka.