Psychológia za zmyslom nároku

Pocit nároku môže mať dobrú alebo zlú konotáciu v závislosti od toho, ako veľmi sa človek cíti. Pochopte teraz psychológiu, ktorá za tým stojí.

Čo sú histriónové poruchy osobnosti?

Histrionické poruchy osobnosti majú dramatické správanie a rýchlo sa pripútavajú k ľuďom. Naučte sa príznaky stavu a na čo si musíte dávať pozor u seba a ostatných.

Čo je porucha osobnosti osi II?

Porucha osobnosti osi II ovplyvňuje spôsob, akým vidí sám seba ako súčasť spoločnosti. Poznajte teraz rôzne poruchy v tejto klasifikácii.