Čo je to priestorová vizualizácia?

Priestorová vizualizácia je schopnosť mentálne myslieť a manévrovať s dvoj- a trojrozmernými objektmi. Zistite teraz jeho denné použitie v tomto článku.

Čo je to kreatívna vizualizácia?

Kreatívna vizualizácia je kognitívny proces, pri ktorom vedome meníte obraz vo svojej mysli a vytvárate požadovanú budúcnosť. Naučte sa, ako na to správne.