14 techník zvládania hnevu a ich fungovanie

Tento článok vám umožní naučiť sa rôzne techniky zvládania hnevu. Ovládanie nálady je vždy dobrá cnosť, aby ste si ju osvojili, takže čítajte ďalej a využívajte ich teraz.

Prehľad zúrivosti a čo s tým robiť

Tento článok je dôkladnou diskusiou o zúrivosti - čo to je, prečo sú ľudia náchylní na túto negatívnu reakciu a aké spôsoby je možné rage ovládať alebo riadiť.

Existujú rôzne úrovne hnevu?

Existuje veľa rôznych úrovní hnevu. Niekto nemusí kričať, aby sa nahneval. Pozrime sa na pár z nich a na test na poruchy hnevu.

Ovládanie iracionálneho hnevu

Niekedy je namieste hnev, ale čo sa stane, keď máte hnev, ktorý je čisto iracionálny? Týmto spôsobom môžete ovládať iracionálny hnev a upokojiť sa.

Príčiny narcistického besnenia

Ľudia s narcistickou poruchou osobnosti reagujú na kritiku prudko a kritické pozorovania ako také sú príčinou narcistického besnenia.

Bolí vás zášť?

To vysvetľuje, ako drží zášť vplyv na pohodu človeka. Diskutuje sa o negatívnych dopadoch zášti na zdravie človeka a o tom, ako odpustiť.

Hnevá vás testosterón?

Hnevá vás testosterón? Je možné mať vysoký testosterón a menej sa hnevať? Pozrime sa na súvislosť medzi testosterónom a zúrivosťou.

Vysadili ste hnev?

Premiestnený hnev alebo nesprávne nasmerovaný hnev môže spôsobiť, že sa budete hnevať na niekoho, koho milujete. Ako to môžete prekonať? Ako zistíte, že ste nahnevali?